Onderzoekend Bouwen

Een netwerkprogramma is naast een hulpmiddel voor het op gang brengen van een beweging, het bouwen aan een gemeenschap, het vormen van een (netwerk)organisatie of bijvoorbeeld de innovatie van een sector, ook een krachtig hulpmiddel voor onderzoekers. Het bijzondere van onderzoeken met een netwerkprogramma, is dat onderzoeken en bouwen samen op gaan.

Het digitale platform ondersteunt de onderzoeker bij het bouwen van netwerken, het verzamelen van data, het zichtbaar maken van het onderzoek en de onderzoeksruimte,  het ontwikkelen van een nieuwe praktijk.

  • Door het analyseren van betrokkenheid, verschijnt het netwerk.
  • Door het verzamelen en toegankelijk maken van kennis, verschijnt een gemeenschappelijk kennisveld, waar ieder op eigen wijze doorheen kan wandelen en uit kan putten.
  • Door het verdiepen van vragen en het onderzoeken van mogelijkheden, verschijnt een mogelijkmakende omgeving.
  • Door de rol van onderzoeker toe te voegen, word je mede verantwoordelijk voor de praktijk die verschijnt en de afstemming tussen rollen.