Netwerkorganisatie in Bedrijf

Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties noemen zich netwerkorganisatie of willen zich als netwerkorganisatie ontwikkelen. Zij gaan de uitdaging aan om zowel intern als extern via netwerkrelaties te organiseren en aan verbindingen te bouwen. Maar hoe organiseren we nu een netwerkorganisatie en hoe houden we die levend?

Netwerkprogrammatisch organiseren
Door met behulp van een netwerkprogramma, de netwerkorganisatie op te bouwen worden betrokkenheid, initiatiefkracht, kennis en praktijk van partners, schakels, leveranciers en gebruikers zichtbaar en ontstaat een basis om met elkaar te bouwen aan verbindingen.

Door periodiek een actueel thema als vertrekpunt te nemen vernieuwen we de relaties en blijft de organisatie levend. In feite bouw je een netwerkorganisatie steeds opnieuw op.