Training Facilitator

Een netwerkprogramma formuleert de stappen voor het organiseren van een beweging, gemeenschap, thema, organisatie of ander verband.

Facilitators ondersteunen de stappen van het netwerkprogramma en het gebruik van het digitale platform.  Een facilitator versterkt het zelforganiserend vermogen van betrokkenen. 

Wil je leren netwerkorganiseren, als facilitator werken, een facilitator opleiden of een facilitator inhuren?  Eigentijdse Verbindingen organiseert training en begeleidt facilitators in de praktijk.  Zie voor nadere informatie de brochure of neem contact op.