Eigentijds Lokaal

Het wordt steeds meer vanzelfsprekend dat steden, dorpen, wijken en regio’s zich ontwikkelen tot zelforganiserende gemeenschappen en dat een diversiteit aan betrokkenen zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeenteambtenaren, politici, professionals, kunstenaars, ontwerpers en anderen, op eigen wijze participeert. 

De gerichtheid van gemeenten en professionals verschuift van aanbod naar vraag naar versterken van vermogen. Het gaat erom het zelforganiserend vermogen om vraagstukken aan te kunnen, te versterken en voortdurend bezig te blijven om de rol van gemeente en professionals aan te scherpen en waar mogelijk overbodig te maken.

Lokaal Netwerkorganiseren
Een netwerkprogramma ondersteunt bij het (zelf)organiseren van ontwikkeling in de lokale en regionale gemeenschap. Motor van een netwerkprogramma is een actueel thema. Het initiatief voor een actueel thema kan overal uit de gemeenschap komen: van initiatiefnemers, professionals, lokale en landelijke overheid, actiegroepen en anderen die een beweging in de gemeenschap op gang willen brengen of de gemeenschap willen versterken.