Netwerkorganiseren

We hebben als mens, organisatie, gemeenschap, beweging of ander verband allemaal te maken met vraagstukken van organiseren. Vraagstukken die voortkomen uit de initiatieven die we nemen, de ambities die we hebben, de opdrachten waar we voor staan en de omstandigheden die er zijn. Vraagstukken die vaak vele kanten blijken te hebben, soms als complex worden ervaren en ingebed zijn in een netwerk van relaties.

We gebruiken netwerkprogramma’s om het organiseren te faciliteren, relaties te leggen en het zelforganiserend vermogen van (netwerken van) mensen, organisaties, (lokale) gemeenschappen, bewegingen en andere verbanden om vraagstukken aan te kunnen, te versterken.

Met een netwerkprogramma brengen we periodiek het gesprek op gang rond een actueel thema, bouwen aan initiatieven en netwerken, verzamelen kennis, onderzoeken mogelijkheden en ontmoeten praktijken.

Vionet is de digitale applicatie voor het werken met netwerkprogramma’s. Deze netwerkprogramma-applicatie bestaat uit een aantal tools waarmee betrokkenen zelfstandig kunnen werken en alle opbrengsten van het netwerkprogramma zichtbaar en toegankelijk kunnen maken.

Een netwerkprogramma werkt als een raamwerk voor organiseren. Het helpt betrokkenen bij het bouwen aan een levende netwerkstructuur waarin iedereen op eigen wijze en met eigen mensen en mogelijkheden kan werken. Potentieel wordt zichtbaar en toegankelijk, is eenvoudig uit te wisselen of te bundelen en iedereen (zowel deelnemers als andere betrokkenen) kan op eigen wijze uit de opbrengsten putten.