Vraagstukken van organiseren

Hoe brengen we een gezamenlijke beweging op gang? Hoe beheren we wat gemeenschappelijk is (commons)?  Hoe verbinden we initiatieven, zonder dat de initiatiefkracht verdwijnt? Hoe dragen we samen, maar ieder vanuit een eigen unieke rol, zorg voor ontwikkeling? Hoe voorkomen we dat we vastlopen in de systemen die ons helpen om samen te leven?  Hoe houden we onze relaties levend?

We hebben als mens, organisatie, gemeenschap, beweging of verband allemaal te maken met vraagstukken van organiseren. Vraagstukken die voortkomen uit de initiatieven die we nemen, de gemeenschappen waar we deel van uitmaken, de condities die we creëren en/of gebruiken, en uit een (duurzame) zorg voor ontwikkeling. Vraagstukken hebben vaak vele kanten, worden soms als complex ervaren en zijn ingebed in een netwerk van relaties.

netwerk_rood

We hebben een overdraagbaar netwerkprogramma ontworpen (Eigentijdse Verbindingen, 2006) om mensen, netwerken, gemeenschappen en organisaties te ondersteunen bij vraagstukken van organiseren. Een netwerkprogramma formuleert de stappen die nodig zijn om alle facetten van organiseren rond een actueel thema in beeld te brengen, te verdiepen en tot bouwstenen te maken voor ontwikkeling.

gemeenschap

Het netwerkprogramma begint met het benoemen van het thema, het verzamelen en zichtbaar maken van alle voorbeelden die er al zijn, het op gang brengen van het gesprek, het verkennen van initiatieven en netwerken en het vinden van knooppunten en verbindingen die gemeenschappelijke grond geven aan ontwikkeling. Het netwerkprogramma helpt bij het bouwen aan een levende gemeenschap waarin iedereen op eigen wijze en met de mensen en mogelijkheden die er zijn kan leren en werken.

omgeving

In 2015 hebben we VioNet ontwikkeld. VioNet is een interactief platform voor het digitaal ondersteunen van netwerkprogramma’s. Deze netwerkprogramma-applicatie ondersteunt het verzamelen, zichtbaar en toegankelijk maken van van wat er allemaal is aan voorbeelden, verhalen, kennis en media rond een actuele thema en geeft tools voor het bouwen aan netwerken en het onderzoeken van vragen. Iedereen kan op eigen wijze deelnemen, meebouwen en gebruik maken van de opbrengsten.

stelsel

Een netwerkprogramma is altijd tijdelijk. Door steeds opnieuw te beginnen rond een actueel thema en de stappen van een netwerkprogramma opnieuw te doorlopen, houden we de betrokkenheid, aandacht en inzet levend.