Netwerkorganiseren

Hoe brengen we een gezamenlijke beweging op gang? Hoe beheren we wat gemeenschappelijk is (commons)?  Hoe verbinden we initiatieven, zonder dat de initiatiefkracht verdwijnt? Hoe dragen we samen, maar ieder vanuit een eigen unieke rol, zorg voor ontwikkeling? Hoe voorkomen we dat we vastlopen in de systemen die ons helpen om samen te leven?  Hoe houden we onze relaties levend?

We hebben als mens, organisatie, gemeenschap, beweging of ander verband allemaal te maken met vraagstukken van organiseren. Vraagstukken die voortkomen uit de initiatieven die we nemen, uit de gemeenschappen waar we deel van uitmaken, uit de condities die we creëren en/of gebruiken, en uit een (duurzame) zorg voor ontwikkeling. Vraagstukken hebben vaak vele kanten, worden soms als complex ervaren en zijn ingebed in een netwerk van relaties.

netwerk_rood

Sinds de start van haar bedrijf in 1990 heeft Anne-Marie Poorthuis samen met een netwerk van betrokkenen het netwerkorganiseren ontwikkeld, in praktijk gebracht, onderzocht en beschreven (zie publicaties). Sinds 2006 werken we vanuit Eigentijdse Verbindingen met een ‘netwerkprogramma’ dat we hebben ontworpen om het netwerkorganiseren overdraagbaar te maken en mensen, netwerken, gemeenschappen en organisaties met de vraagstukken van organiseren, te ondersteunen. Een netwerkprogramma formuleert de stappen die nodig zijn om alle facetten van organiseren rond een actueel thema in beeld te brengen, te verdiepen en tot bouwstenen te maken voor ontwikkeling.

gemeenschap

Het netwerkprogramma begint met het benoemen van het thema, het verzamelen en zichtbaar maken van alle voorbeelden die er al zijn, het op gang brengen van het gesprek, het verkennen van initiatieven en netwerken en het vinden van knooppunten en verbindingen die gemeenschappelijke grond geven aan ontwikkeling. Het netwerkprogramma helpt bij het bouwen aan een levende netwerkstructuur waarin iedereen op eigen wijze en met de mensen en mogelijkheden die er zijn kan leren en werken.

omgeving

In 2016 hebben we VioNet ontwikkeld. VioNet is een digitaal platform voor het werken met netwerkprogramma’s. Deze netwerkprogramma-applicatie ondersteunt het verzamelen, zichtbaar en toegankelijk maken van de voorbeelden, verhalen, kennis en media rond het actuele thema. VioNet is interactief. Naast het ordenen van wat er allemaal is, geeft het netwerkprogramma tools voor het bouwen aan netwerken en het onderzoeken van vragen. Iedereen kan op eigen wijze deelnemen, meebouwen en gebruik maken van de opbrengsten.

stelsel

Een netwerkprogramma is altijd tijdelijk. Het gaat erom de stappen van een netwerkprogramma regelmatig opnieuw te doorlopen. Door opnieuw te beginnen rond een actueel thema, opnieuw te kijken wat er allemaal is, opnieuw relaties te leggen en bouwstenen voor ontwikkeling te formuleren, houden we als mens, organisatie, gemeenschap, beweging of ander verband betrokkenheid aandacht en inzet levend en dragen we daadwerkelijk zorg voor ontwikkeling.